Despre noi

  • FPRC a luat ființă în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legiinr. 62/2011 a dialogului social, având ca membri fondatori Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Patronală a Rețelelor de Comerț (APRC).
  • Scopul FPRC este acela de a deveni principala federație patronală reprezentativă a sectorului de comerț din România, contribuind prin inițiativele sale la dezvoltarea continuă și la eliminarea oricăror bariere ce afectează competitivitatea acestui sector economic.
  • Prin proiectele proprii, precum și prin contribuția sa la proiectele structurilor asociative patronale și profesionale la nivel național și european la care este afiliată direct sau indirect, FPRC promovează valorile economiei de piață, libera inițiativă și libera concurență.
  • FPRC este cea mai mare federație patronală membră (după numărul de salariați) din  cadrul Confederației Patronale”Concordia”.