Organizare

Conducerea FPRC este asigurată de Adunarea Generală, formată din reprezentanții statutari ai fiecărei organizații patronale membre sau de împuterniciți ai acestora.

Între două Adunări Generale, conducerea este asigurată de Consiliul Director.

Proiectele FPRC sunt realizate în cadrul unor grupe de lucru, la care participă membrii federației, prin punerea la dispozitie de mijloace sau de specialisti.

Consiliul Director FPRC

Presedinte – Dl. Alexandru Vlad – Director Executiv – Selgros România

Membru – Dna. Sorana Georgia – Director General – Billa România;

Membru – Dna. Aura Rădulescu – Director Achiziții – România Hypermarche (Cora)

Membru –  Dl. Dan Viorel Șucu – Preşedinte – Mobexpert;

Membru – Dl. Florin Căpățână– Director Relații Instituționale și Dezvoltare Durabilă – Carrefour România